Hệ thống phân phối

Posted in Uncategorised

Hệ thống phân phốiDo nhu cầu mở rộng thị trường và khai thác các thị trường tiềm năng, Công ty đã và đang xây dựng hệ thống nhà phân phối và đại lý từ Đã Nẵng tới Cà Mau:

Nam Trung Bộ

Đông Nam Bộ

Tây Nam Bộ

Nhằm tạo sự thu hút dành cho các nhà phân phối và các đại lý tiềm năng, Công ty đã xây dựng những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho nhà phân phối và đại lý: