Hội nghị khách hàng Tỉnh Tiền Giang

Posted in Uncategorised

Vừa qua, ngày 09/07/2013, Công ty Việt Thịnh Phát tổ chức Hội nghị khách hàng Tỉnh Tiền Giang nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm sữa Oldenburger tới các khách hàng và các Nhà Phân Phối. Trong buổi hội nghị, Công ty đã giới thiệu đầy đủ và chi tiết về sản phẩm Oldenburger. Ngoài ra, các thắc mắc của các đối tác hay khách hàng đều được Công ty trả lời đầy đủ. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi hội nghị:

Hội nghị Tỉnh Tiền Giang

Hội nghị Tỉnh Tiền Giang

Hội nghị Tỉnh Tiền Giang

Hội nghị Tỉnh Tiền Giang

Hội nghị Tỉnh Tiền Giang

Hội nghị Tỉnh Tiền Giang

Hội nghị Tỉnh Tiền Giang

Hội nghị Tỉnh Tiền Giang