Chương trình bán hàng tại KCN Pou Yuen

Posted in Uncategorised

Chương trình bán hàng giá ưu đãi dành cho Công nhân Pou Yuen được điễn ra từ ngày 17 tới 19/03/2014. Đây là chương trình bán hàng thường xuyên hàng tháng tại Khu công nghiệp Pou Yuen.

Programs ban hang at KCN Pou Yuen

Programs ban hang at KCN Pou Yuen

Programs ban hang at KCN Pou Yuen

 Chương trình bán hàng tại KCN Pou Yuen

Chương trình bán hàng tại KCN Pou Yuen

Chương trình bán hàng tại KCN Pou Yuen