Chương trình bán hàng tại KCX Tân Thuận

Posted in Uncategorised

Chương trình bán hàng giảm giá dành cho Công nhân Khu chế xuất Tân Thuận ngày 27 - 28/02/2014. Ngoài chương trình giảm giá còn có những quà tặng có giá trị nhằm hỗ trợ và nâng cao đời sống cho Công nhân cũng như những Công nhân có con trong thời kỳ phát triển cần bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng thiết yếu nhằm năng cao trí lực và thể lực. Đây cũng là sự quan tâm của Ban quản lý KCX Tân Thuận đối với Cán bộ công nhân viên nhằm giúp họ an tâm công tác và làm việc.

Programs ban hang at KCX Tân Thuận

Programs ban hang at KCX Tân Thuận

Programs ban hang at KCX Tân Thuận

Programs ban hang at KCX Tân Thuận

Programs ban hang at KCX Tân Thuận

Programs ban hang at KCX Tân Thuận